Jade by Thrifty Lashes | 3D Silk False Eyelash Jade by Thrifty Lashes | 3D Silk Fake Eyelash

Jade

$10
Opal by Thrifty Lashes 3D faux mink and luxury 3D silk false eyelashesOpal by Thrifty Lashes 3D faux mink and luxury 3D silk false eyelash

Opal

$10
OrionOrion by Thrifty Lashes |
On sale

Orion

$6 $8
Sunstone by Thrifty Lashes | Premium Synthetic Hair 3D Silk Fake eyelashSunstone by Thrifty Lashes | 3D Silk Fake eyelash
On sale

Sunstone

$8 $10
Wispy Collection by Thrifty Lashes | Cheap Wispy Faux Mink Eyelashes Wispy Collection by Thrifty Lashes | Cheap Wispy Faux Mink Eyelashes
On sale

Estella

$8 $10
Aquamarine 3D luxury silk fake eyelashesAquamarine 3D luxury silk false eyelashes
On sale

Aquamarine

$8 $10
Nova by Thrifty Lashes | 3D Wispy Faux Mink Eyelashes | Cheap eyelashes onlineNova by Thrifty Lashes | 3D Wispy Faux Mink Eyelashes | Cheap eyelashes online
On sale

Nova

$8 $10
Bday Queen by Thrifty Lashes | 3D Silk Fake eyelashes | cruelty free False eyelashes false eyelash by thrifty lashes | cruelty free fake eye lashes
On sale

BDAY QUEEN

$8 $10
CarnationCarnation
On sale

Carnation

$6 $8
Sunkissed
On sale

Sunkissed

$6 $10